Sản phẩm

Bút dò huyệt châm cứu cao cấp W912
-27%

Bút dò huyệt châm cứu cao cấp W912

(370 đánh giá)

255,000 đ 350,000 đ

Máy xông tinh dầu cao cấp 450ml
-18%

Máy xông tinh dầu cao cấp 450ml

(386 đánh giá)

320,000 đ 390,000 đ

Máy đo huyết áp cơ cao cấp Rossmax
-15%

Máy đo huyết áp cơ cao cấp Rossmax

(430 đánh giá)

359,000 đ 420,000 đ

Vòng tay theo dõi sức khỏe Sanda
-27%

Vòng tay theo dõi sức khỏe Sanda

(473 đánh giá)

290,000 đ 400,000 đ

Cân sức khỏe gia đình 120Kg
-25%

Cân sức khỏe gia đình 120Kg

(369 đánh giá)

315,000 đ 420,000 đ

Máy đo huyết áp bắp tay SINOHEART BA-801
-28%

Máy đo huyết áp bắp tay SINOHEART BA-801

(398 đánh giá)

395,000 đ 550,000 đ

Khung nâng hỗ trợ khớp gối Power Knee
-34%

Khung nâng hỗ trợ khớp gối Power Knee

(373 đánh giá)

295,000 đ 450,000 đ

Đá muối massage chân Himalaya
-18%

Đá muối massage chân Himalaya

(384 đánh giá)

445,000 đ 545,000 đ

Bộ giác hơi chân không 24 ống giác
-40%

Bộ giác hơi chân không 24 ống giác

(290 đánh giá)

285,000 đ 474,000 đ